Laboratórna technika 

Interaktívna tabuľa + Multimediálna fyzika

Basic set + Multimediálna učebnica fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

Balík obsahuje Basic set (štandardná cena 623,73 €) spolu so školskou licenciou komplet Multimediálnej učebnice fyziky (štandardná cena 800 €)

Teraz spolu len 1 300,- € bez DPH - Ušetríte 123,73 €

Complete set + Multimediálna učebnica fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD.

Balík obsahuje Complete set (štandardná cena 770,10 €) spolu so školskou licenciou komplet Multimediálnej učebnice fyziky (štandardná cena 800 €)

Teraz spolu len 1 420,- € bez DPH - Ušetríte 150,10 €

Viac o Multimediálnej učebnici fyziky...