Laboratórna technika 

Interaktívna tabuľa + Genom

Basic set + Biológia GENOM pre učiteľov

Balík obsahuje Basic set (štandardná cena 623,73 €) spolu s licenciou na 5 PC Výučbového softvéru GENOM Veľký balíček prírody pre učiteľov (štandardná cena 868 €)

Teraz spolu len 1 350,- € bez DPH - Ušetríte 141,73 €

Complete set + Sunflower (Biológia alebo Chémia)

Balík obsahuje Complete set (štandardná cena 770,10 €) spolu s licenciou na 5 PC Výučbového softvéru GENOM Veľký balíček prírody pre učiteľov (štandardná cena 868 €)

Teraz spolu len 1 480,- € bez DPH - Ušetríte 158,10 €

Viac o výučbovom softvéri Genom...