Laboratórna technika 

Sada pier MimioCapture

Čo ak by ste mohli používať suché fixy na akúkoľvek bielu tabuľu a automaticky sa bude ukladať čo napíšete - farebne - pre neskoršie editovanie a zdieľanie?

Sada pier MimioCapture™ je skvelý nástroj k technológii MimioTeach. Umožňuje vám uložiť poznámky a kresby z tabule do vášho počítača, takže vaši študenti celej triedy sa môžu plne sústrediť na výučbu.

  • Kedykoľvek prepínajte medzi klasickými a elektronickými fixami MimioTeach a systém bude automaticky rozoznávať, ktorý spôsob používate.
  • Kedykoľvek ukladajte, editujte a tlačte poznámky z vašej tabule pre študentov v rôznych formátoch (napr. PDF, JPEG a HTML).
  • Priebežne pridávajte kresby vašich študentov do lekcií vyučovania.
  • Konvertujte vaše rukou písané poznámky do elektronickej podoby dokumentu.
  • Požívajtie tie isté poznámky pre viacero tried.
  • Uchovajte vaše poznámky pre chýbajúcich študentov.
  • Používajte systém bez využitia projektora.
Prehrať video

Štyri farby v sade pier MimioCapture: čierna, červená, zelená a modrá


Cena bez DPH: 257,50 €

Cena s DPH: 309,00 €

Dostupnosť: na objednávku


Vaši študenti môžu byť v triede viac sústredení a zamestnaní

Systém MimioCapture automaticky ukladá všetko z vašej tabule, takže vaši študenti môžu spolupracovať s výučbovým materiálom a plne sa zapájať k výučbe z celej triedy. Chýbajúci študenti si môžu jednoducho doplniť premeškané učivo.

Vyučovacie lekcie si môžete vytvoriť jednoducho a bez námahy

Možnosťou spolupráce študentov s vašou výučbou a poznámkami na tabuli umožníte dodať vašim hodinám vycibrenosť a rozšíriť možnosti vzdelávania študentov.

Elektronické perá a guma sú rýchlo nabíjateľné na magnetickej nabíjacej jednotke

Dostupné iba od Mimio. Jednotku MimioCapture jednoducho prichytíte ku akejkoľvek kovovej magnetickej tabuli. Ergonomické perá a guma si udržia svoje nabitie približne týždeň. Nabijanie sa začne automaticky, ak po výučbe odložíte perá do nabíjacej jednotky a sú pripravené na ďalší deň. Nepotrebujete žiadne batérie, čiže ušetríte peniaze a pomôžete životnému prostrediu.