Laboratórna technika 

Softvér MimioStudio

Priveďte k životu Vaše interaktívne hodiny vďaka jedinému softvéru, naviac s príjemným a intuitívnym ovládaním.

Máte záujem o interaktívne učebné pomôcky, avšak nemáte čas učiť sa pracovať s novým softvérom? A okrem toho je to pre školu príliš finančne náročné? Už to nemusí byť problém, s novým jednoduchým a intuitívnym softvérovým riešením ktoré môže byť použité s interaktívnymi MIMIO projektormi a obyčajnými bielymi tabuľami.

Softvér MimioStudio™ 10 ponúka výhodné riešenie ktoré spája všetky učebné pomôcky MIMIO do jedného funkčného celku. A teraz môže dokonca slúžiť ako virtuálna podpora interaktívnych tabúľ od hocijakého výrobcu. Doteraz každá interaktívna tabuľa potrebovala svoj vlastný program, avšak s MimioStudio™ 10 ich môžete jednoducho používať všetky. Softvér ponúka možnosť interaktívneho využitia nových MimioPad bezdrôtových tabletov a taktiež tabletov iPad vybavených aplikáciou MimioMobile - a to dokonca súčasne.


Príprava hodín:

 • Na prípravu svojich hodín použite MimioStudio pracovný zošit s mnohostranovým pracovným priestorom.
 • Využívajte prehľadný nástrojový panel s užitočnými interaktívnymi nástrojmi.
 • Klonovanie objektov, ich pripnutie na pracovnú plochu, nastaviteľná priehľadnosť.
 • Máte k dispozícii predpripravené vzory a pozadia, môžete nastavovať priehľadnosť a ďalšie funkcie.

Obsah a nástroje

 • Pripravujte aktivity pre študentov.
 • MimioStudio galéria – vyhľadávajte potrebné materiály bez straty času, všetko je prehľadne zatriedené v priečinkoch podľa predmetu.
 • Online galéria – voľne dostupné zdroje na prípravu hodín nájdete na mimioconnect.com.

Nástroje na spoluprácu

 • MimioStudio Collaborate – pripojte tablety MimioPad a/alebo iPad vybavené aplikáciou MimioMobile* pre interaktívnu prácu študentov v skupinách.
 • Umožnite študentom priamo ovládať pracovný priestor pomocou tabletov MimioPad a/alebo iPad vybavených aplikáciou MimioMobile.
 • Je možný export do ďalších formátov, vrátane CSV.

Kreslenie

 • Kreslite pomocou štetca či pera
 • zvýraznite dôležitý text
 • kreslite čiary a geometrické tvary.

Kontrola výsledkov a hodnotenie

 • MimioStudio učiteľský zápisník – ukladajte výsledky testov automaticky z aplikácie na hodnotenie MimioVote a/alebo aplikácie MimioMobile.
 • Hodnotenie založené na dosiahnutých bodoch a percentile úspešnosti.

Prezentácie

 • Nechajte študentov prezentovať svoje výsledky
 • projekty a domáce úlohy a využívať pritom rôzne efekty, prechody a animácie.

Rozoznávanie tvarov a písma

 • Softvér umožňuje pomocou projektora MIMIO rozoznávať geometrické tvary a dokonca aj písané písmo.

Multimédiá

 • Vkladajte do svojich lekcii a prehrávajte študentom video, audio a Flash súbory.
 • Nahrávajte video, audio a záznam z pracovnej plochy.

Rôzny hardvér

 • Ovládajte interaktívne tabule od rôznych výrobcov pomocou jediného softvéru.
 • MimioStudio 10 konečne dokáže umožniť používanie rôznych interaktívnych tabúľ bez toho, aby ste sa museli pre každú osobitne učiť pracovať so špeciálnym softvérom.

Nástroje na zjednodušenie (power tools)

 • Prípájajte súbory, používajte klávesové skratky.

Jazyky

Spolupráca s inými platformami (cross-platform)

 • Operačné systémy Windows, Linux a Macintosh.
 • Ovládanie všetkých hardvérových zariadení MIMIO v triede.
 • Flexibilita pri importovaní súborov: použitie SMART Notebook, Promethean ActivInspire, PowerPoint, Word, and Common File Format (IWB) s minimálnou zmenou formátu.
 • Export do HTML, PDF, Common File Format (IWB), a rôzne formáty obrázkov.

Technická špecifikácia

 • Rozlíšenie obrazovky 1024×768 a vyššie.
 • Štandardný súborový formát: Vlastné INK súbory.

Možnosti licencii

 • Štandardná – dodávaná s hardvérom MIMIO.
 • Pre použitie s interaktívnymi tabuľami od iných výrobcov.
 • Limitovaná – Dostupná ako voľne stiahnuteľná verzia z mimio.com

Cena bez DPH: 350,00 €

Cena s DPH: 420,00 €

Dostupnosť: na objednávku