Laboratórna technika 

MimioTeach - vlastnosti

Vlastnosti

S pomocou MimioTeach môžete jednoducho:
  • Zmeniť akúkoľvek obyčajnú bielu tabuľu na interaktívnu bielu tabuľu.
  • Oživiť vyučovacie hodiny audio, video, či Flash súbormi.
  • Nahrávať audio alebo video záznam z vyučovania pre použitie do budúcnosti
  • Importovať už vytvorené výučbové materiály z populárnych aplikácii ako sú MS Word, PowerPoint, Excel alebo Adobe Acrobat.
  • Uložiť si poznámky a náčrty z tabule priamo do Vášho počítača
  • Podporovať účast študentov pri vyučovaní počas pohybu po miestnosti