Laboratórna technika 

Vizualizér MimioView

Čo ak by Vám Váš vizualizér umožnil jednoducho preniesť obrázky alebo živé video priamo na tabuľu?

Vizualizér MimioView™ umožňuje zachytávanie a priame zdieľanie videa, obrázkov, 3D objektov a dokumentov. Plne spolupracuje so softvérom MimioStudio a systémom Mimioteach, čo zjednodušuje zachytávanie obrázkov a ich prezentáciu počas výučby.
  • Zostavenie nepredstavuje žiadnu námahu - jednoducho pripojte kameru do USB portu na vašom počítači a ste pripravený zachytávať obraz.
  • Zabudnite na zlozité zapájanie do viacerych elektrických zdrojov.
  • Zdokumentujte obrázky, zmeňte ich na súbory alebo ich uložte pre neskoršie použitie.
  • Prezentuje výučbu studentom, zatial co zostanú na svojich miestach.

Zachyťte obrázky alebo videá s vizualizérom MimioView.

  • Snímajte rozmerné objekty, alebo papierové dokumenty.
  • Približte si objekty a zachyťte obrázky pod uhlom pomocou kamery s esovito prehnutým nastavovatelným ramenom.
  • Automatické zaostrovanie obrázkov jednoducho stlačením jedného tlacidla.
  • Zarovnajte snímané dokumenty nastavovacou lištou na kamerovom podklade pre správne umiestnenie.
Prehrať video

Cena bez DPH: 440,00 €

Cena s DPH: 528,00 €

Dostupnosť: na objednávku