Laboratórna technika 

MimioView - podrobnosti


Požiadavky

Obsahuje

  • MimioStudio software
  • MimioView Camera
  • 2 nastaviteľné LED zdroje osvetlenia
  • USB micro-B USB kábel (3 metre)
  • Flexibilný držiak kamery