Laboratórna technika 

MimioVote - podrobnosti


Požiadavky

Obsahuje

  • MimioStudio software
  • MimioHub bezdrôtový prijímač
  • 24 alebo 32 MimioVote nabíjateľných ručných hlasovacích zariadení
  • Odnímateľná úložná a dobíjateľná stanica
  • USB micro-B kábel (5 metrov)
  • 5V/500 mA USB napájací zdroj
  • Magnetický držiak