Laboratórna technika 

MimioVote - vlastnosti


MimioVote zjednodušuje hodnotenie študentov týmito vlastnosťami

  • Flexibilné hodnotenia prostredníctvom rôznych testovacích vzorov
  • Nabíjateľné ručné hlasovacie zariadenia
  • Zvýrazňovanie aktívnych tlačidiel
  • Kompatibilnosť s Microsoft PowerPoint
  • Možnosť importovať nielen štandardné otázky, ale aj otázky vyučujúceho
  • Integrovaný bezdrôtový prijímač
  • Automatické vynulovanie ručných hlasovacích zariadení po vrátení do nabíjacieho zásobníka