Laboratórna technika 

Odkazy


Výučbové softvéry

  • Sunflower
    Plne grafický softvér pre podporu vyučovania biológie, chémie a fyziky
  • Multimediálna učebnica fyziky
    Softvér v podobe prezentácií prechádza kompletným učivom fyziky pre základné a stredné školy.
  • Genom
    Výučbový softvér Genom patrí medzi najlepšie spracované digitálne výučbové CD.