Laboratórna technika 

Výučbový softvér Sunflower

SUNFLOWER - BIOLÓGIA, CHÉMIA, FYZIKA

Multimediálna učebnica SUNFLOWER learning je určená na doplnenie učiva pre predmety biológia, chémia a fyzika.Obsahuje množstvo grafov a ilustrácií pre jednoduché zapamätanie si učiva a pre ešte rýchlejšie pochopenie danej látky. Jeden z najlepších produktov na výučbu prírodovedných predmetov. Je to plnohodnotný interaktívny softvér so všetkým, čo si učiteľ i žiak môžu priať.

Viac o Výučbovom softvéri Sunflower...